Programma 2014

Beste AFCEA leden,

hieronder treft u het restant programma voor 2014.
De data staan vast, noteer deze in uw agenda !
+/- 3 weken voor de datum ontvangt u een uitnodiging per e-mail waarin ook de tijdstippen, lokaties en agenda zijn opgenomen.
De aankondigingen worden tevens via Twitter verspreidt en op LinkedIn in de groep AFCEA_NL geplaatst.

De postings hieronder zullen regelmatig worden bijgewerkt.

Voor vragen kunt u terecht bij de secretaris via mail mailto:jaap.vanderlelie@kpn.com

13 november MaintenanceValley Woensdrecht

posted Feb 24, 2014, 11:05 AM by Ad Koolen   [ updated Oct 12, 2014, 3:45 AM ]

De provincie Noord Brabant heeft, samen met de gemeente Woensdrecht en de regio, de ambitie om onder de naam “Maintenance Valley Woensdrecht” tot een clustering van economische activiteit en kennisinstellingen te komen die samenhangt met technologische hoogwaardig (luchtvaart)onderhoud. Een belangrijk deel hiervan zal zich concentreren op en rond de vliegbasis Woensdrecht.

 
Invitation
 

Dear Sir, Madam,

Our next AFCEA The Hague Chapter meeting will take place on Thursday 13 November at Aeroparc Gilze-Rijen.

MajGen (ret) Lex Besselink, director of Dutch Institute World Class Maintenance (at Aeroparc Gilze-Rijen) will be our host for this meeting. Guests of our partners AFCEA Brussels, NIDV and KIVI are most welcome.

Reception is at 10.30 hrs and the meeting will start at 11.00 hrs. Readings by Ericsson and WCM are on the program as well as a tour in the Rotary Wing Training Centre.

Please find enclosed a leaflet with more information. The meeting will be held in the English language.

It is already possible to register for this meeting by sending a e-Mail to jaap.vanderlelie@kpn.com.

More detailed information will follow 2 weeks prior to the meeting.

I look forward to meeting you on November 13th!

Kind Regards

Jaap van der Lelie

Secretary AFCEA The Hague Chapter


11 december 2014 Annual Dinner

posted Feb 24, 2014, 11:03 AM by Ad Koolen   [ updated Nov 5, 2014, 11:35 AM ]

                Secretariaat: Jaap van der Lelie

                 jaap.vanderlelie@kpn.com

                                                                                              

7 november 2014

 

UITNODIGING

 

ANNUAL CHAPTER DINNER

 

Geacht AFCEA-lid,

 

 

Namens de Board of Officers van AFCEA The Hague Chapter heb ik het genoegen u en uw partner te mogen uitnodigen voor onze Algemene Ledenvergadering en aansluitend het Annual Dinner 2014. Dit  wordt gehouden op donderdag 11 december in de generaal-majoor Winkelmankazerne te Harskamp, Otterloseweg 5.

 

De bijeenkomst start met een ontvangst vanaf 17.00 uur in Het Trefpunt (gebouw 127). Om 17.45 uur begint de ledenvergadering met een korte terugblik over het afgelopen jaar, de financiële verantwoording en de bestuursverkiezing. Vervolgens kijken we naar het programma voor 2015.

 

Na dit formele gedeelte zal kolonel Gerard van der Thiel, Commandant Reservisten, een inleiding verzorgen over het reservistenbeleid in het algemeen en de Nationale Reserve meer in het bijzonder.

 

Ook dit jaar zijn aan het evenement kosten verbonden. Mede door sponsoring kan de eigen bijdrage evenwel worden beperkt tot € 20,= per persoon voor AFCEA-leden en hun partners. Dit geldt eveneens voor degenen die deze uitnodiging op persoonlijke titel hebben ontvangen. Wij stimuleren bedrijven graag om ook eigen gasten uit te nodigen; hiervoor geldt een bijdrage van € 50,= per persoon en wordt een nota verstrekt.

 

Bevestiging van uw deelname doet u door het verschuldigde bedrag over te schrijven op IBAN NL14ABNA0517651769, t.n.v. Stichting AFCEA ’s-Gravenhage onder vermelding van ‘Annual Dinner’ en een reply te geven op de e-mail van de secretaris, onder vermelding van de namen van de personen die het diner bijwonen, uw eventuele dieetwensen en uw voorkeur voor vis of vlees. Graag uw bevestiging uiterlijk op donderdag 27 november.

 

Wij zijn verheugd dat dit evenement georganiseerd kan worden mede dankzij bijdragen van een aantal sponsoren. Mocht ook uw bedrijf interesse hebben om het Annual Dinner financieel te steunen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de secretaris, Jaap van der Lelie.

 

Ik ontmoet u graag op 11 december in de generaal-majoor Winkelmankazerne!

 

 

Met vriendelijke groet,

 

AFCEA THE HAGUE CHAPTER,

 

 

 

 

 

ir. L.P. (Bert) Booman

brigadegeneraal van de Technische Staf

Chapter President

1-2 of 2