Sponsors

Programma 2014

Beste AFCEA leden,

hieronder treft u het (voorlopig) programma voor 2014.
De data staan min of meer vast, noteer deze in uw agenda !
+/- 3 weken voor de datum ontvangt u een uitnodiging per e-mail waarin ook de tijdstippen, lokaties en agenda zijn opgenomen.
De aankondigingen worden tevens via Twitter verspreidt en op LinkedIn in de groep AFCEA_NL geplaatst.

De postings hieronder zullen regelmatig worden bijgewerkt.

Voor vragen kunt u terecht bij de secretaris via mail mailto:jaap.vanderlelie@kpn.com

26 juni 2014, TNO AANMELDEN NIET MEER MOGENLIJK. VOL.

posted Feb 24, 2014, 11:09 AM by Ad Koolen   [ updated Jun 17, 2014, 10:13 AM ]

WAR GAME  Ballistic Missile Defence

De eerstvolgende AFCEA The Hague Chapter meeting vindt plaats op donderdag 26 juni bij TNO Den Haag, Oude Waalsdorperweg 63, 2597 AK Den Haag. De ontvangst is vanaf 10.00 uur.


Ballistic Missile Defence is het onderwerp waarvoor TNO een War Game heeft ontwikkeld omdat het binnen NATO een hoge prioriteit heeft.

Eerst wordt het thema Ballistic Missile Defence gepresenteerd en vervolgens wordt het spel War Game Ballistic Missile Defence gespeeld met twee partijen/groepen in de CD&E zaal. De operatie in het Battlefield is zichtbaar op grote schermen en het verloop en de gevolgen van beslissingen tijdens het spel worden hierop duidelijk gevisualiseerd. Deze vorm van serious gaming is een geschikt instrument om het nut ervan te ervaren bij dilemma's in de besluitvorming, planning en oplossingen voor complexe operaties/onderwerpen. LET OP, DEELNAME IS BEPERKT.


Programma:
10.00 Ontvangst
10.25 Opening door Chapter president:                Bgen Booman
10.30 Introductie door TNO                                     Dhr Wouter vd Wiel
10.35 Briefing Ballistic Missile Defence                Dhr Marcin Brodecki
11.00 Wargame Ballistic Missile Defence            
            - Toelichting War Game en teamsamenstelling
            - Spelen War Game BMD
13.00 Lunch

AFCEA relaties kunnen zich inschrijven middels een mail aan de secretaris jaap.vanderlelie@kpn.com 

Kosten:  Leden 20,- / niet-leden 25,- euro contant en liefst gepast te betalen bij de penningmeester ter plaatse.

18 september CIMIC COE Den Haag

posted Feb 24, 2014, 11:07 AM by Ad Koolen   [ updated May 4, 2014, 2:36 AM ]

programma volgt.Read more:  http://www.cimic-coe.org/index.php 

Welcome to the CIMIC Centre of Excellence

The CCOE is a multinational sponsored, NATO accredited, Centre of Excellence. It provides added value, innovative and timely advice, and subject matter expertise on CIMIC for both civilian and military customers. The primary focuses of the organisation’s efforts are in enhanced education and training along with conceptual and doctrinal development.

CCOE Mission Statement

To assist NATO, Sponsoring Nations and other military and civil institutions/organisations in their operational and transformation efforts in the field of civil-military interaction by providing innovative and timely advice and subject matter expertise in the development of existing and new concepts, policy and doctrine;specialised education and training; and the contribution to the lessons learned processes.


The Director of the CCOE

Since 13 February 2013, the post of the Director (DIR) is manned by the Dutch Colonel Wiebe Baron.

The Deputy Director of the CCOE / Chief of Staff of the CCOE

Since 09 April 2013, the post of the Deputy Director (DDIR) is manned by the German Colonel Martin E. Braterschofsky.

Gewijzigd: 13 november MaintenanceValley Woensdrecht

posted Feb 24, 2014, 11:05 AM by Ad Koolen   [ updated May 4, 2014, 2:38 AM ]

Deze luncheonmeeting wordt samen met de NIDV georganiseerd.
Programma volgt.

De provincie Noord Brabant heeft, samen met de gemeente Woensdrecht en de regio, de ambitie om onder de naam “Maintenance Valley Woensdrecht” tot een clustering van economische activiteit en kennisinstellingen te komen die samenhangt met technologische hoogwaardig (luchtvaart)onderhoud. Een belangrijk deel hiervan zal zich concentreren op en rond de vliegbasis Woensdrecht.


11 december 2014 Annual Dinner

posted Feb 24, 2014, 11:03 AM by Ad Koolen

Naar aanleiding van een zeer goed geslaagd annual dinner in het Marechaussee museum in Buren gaan we voor dit jaar wederom op zoek naar een lokatie waar we ook voor de partners een mooi programma kunnen bieden. Wij vragen aan onze leden om hun ideeën hieromtrent in een mailtje aan ons bekend te maken. Bijvoorbeeld het nieuwe legermuseum in Soesterberg of Bronbeek in Arnhem. Uw inbreng is zeer welkom.

1-4 of 4