AFCEA The Netherlands
/

The Hague Chapter

 

 

Dinsdag 16 januari 2018 Algemene Leden Vergadering en 30st Year anniversary Dinner

ALV en 6e LUSTRUM DINER

Geacht AFCEA-lid,

Namens het bestuur van AFCEA The Hague Chapter heb ik het genoegen u en uw partner te mogen uitnodigen voor onze Algemene Ledenvergadering en aansluitend het Annual Dinner. Het diner staat in het teken van ons 6e lustrum en zal daarvoor extra feestelijk worden aangekleed. Het vindt plaats op dinsdag 16 januari a.s., met ontvangst vanaf 17.00u. Plaats van handeling is Leerhotel Het Klooster, Daam Fockemalaan 10, 3818 KG Amersfoort.

Tijdens de ledenvergadering wordt een korte terugblik gegeven over het afgelopen jaar, gevolgd door de financiële verantwoording en de bestuursverkiezing. We blikken tevens vooruit naar het programma voor 2018. Met als doel om ons netwerk effectiever en aantrekkelijker te maken, worden de komende tijd ook wijzigingen doorgevoerd in onze organisatie en werkwijze. Dit is reeds aangekondigd tijdens de bijeenkomst op onze oprichtingsdag (10 november jl.) en de actuele stand van zaken zal worden toegelicht.

Tijdens de ALV wordt een speciaal partnerprogramma geboden. Het diner zal worden gelardeerd met muziek door een combo van de Koninklijke Militaire Kapel.

Ook dit jaar zijn aan het evenement kosten verbonden. Door sponsoring kan de eigen bijdrage worden beperkt tot € 20,= per persoon voor AFCEA-leden en hun partners. Dit geldt eveneens voor degenen die deze uitnodiging op persoonlijke titel hebben ontvangen.

Wij stimuleren bedrijven graag om ook eigen gasten uit te nodigen; hiervoor geldt een bijdrage van

€ 50,= per persoon en wordt een nota verstrekt.

Inschrijven voor deelname doet u via de link EventBrite die in de e-mail is gevoegd of via onze website (www.afcea.nl). Daarbij kunt u uw eventuele dieetwensen ook aangeven. Graag uw inschrijving uiterlijk op maandag 8 januari.

Wij zijn verheugd dat dit evenement georganiseerd kan worden mede dankzij bijdragen van een aantal sponsoren. Mocht ook uw bedrijf interesse hebben om het Annual Dinner financieel te steunen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de secretaris, Jaap van der Lelie.

Ik zie ernaar uit u te ontmoeten in Amersfoort op 16 januari!

Met vriendelijke groet,

ir. L.P. (Bert) Booman

brigadegeneraal bd van de Technische Staf

Chapter president

INSCHRIJVEN ALLEEN VIA: 

https://www.eventbrite.nl/e/afcea-alv-en-30st-year-anniversary-dinner-di-16-januari-2018-tickets-41147086042