AFCEA The Netherlands
/

The Hague Chapter

 

 

 AFCEA LUNCHEON meeting Dinsdag 26 juni Oirschot

 

 Op dinsdag 26 juni a.s. organiseert AFCEA, samen met NIDV/C2TP, een seminar dat gericht is op verschillende nieuwe initiatieven. Aan de orde komen in ieder geval de volgende onderwerpen:
-  The DIG (Defence Innovation Greenhouse), een nieuw samenwerkingsconcept met name gericht op urgente, multinationale IT-projecten en waarvoor het eerste contract met DMO wordt getekend op 29 mei 2018;
-  Robotica voor militair-operationeel optreden, een nieuwe ontwikkeling die ook is vermeld in de Defensienota en waarbij het doel is om de komende jaren met Robots and Automated Systems het landoptreden te gaan versterken.

Het tweede genoemde onderwerp gaat zich afspelen bij 13 Lichte Brigade in Oirschot. De projectleider zal toelichten welke eerste stappen zijn voorzien en hoe bedrijven en kennisinstellingen eventueel kunnen participeren.

Tijdens onze Luncheon meeting op dinsdag 26 juni zal kolonel Mietta Groeneveld worden voorgesteld als de nieuwe president van AFCEA Chapter The Hague, in functie vanaf 1 juli a.s. De huidige president, bgen b.d. Bert Booman, zal als Immediate Past President het bestuur blijven ondersteunen.

Locatie:  Oirschot (nadere details volgen);
Tijd:  Aanvang 10.30u, einde ca. 14.30u (lunch inbegrepen);
Inschrijving via EventBrite, vanaf dinsdag 29 mei (de link wordt meegestuurd met de uitnodiging).

 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

 

AFCEA Seminar Donderdag 27 september 2018

 

Locatie:

Politie Training Centrum, Gebouw de Yp, Katschiplaan 10, 2496 ZN Den Haag

Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie: resultaten en perspectieven

 

Eén van de belangrijkste ambities voor de totstandkoming van de Nationale Politie was de verbetering van de ICT-omgeving. Daartoe is in 2011 door de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie het Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie geïnitieerd. Formeel met als doel om een aantal nijpende ICT-problemen op te lossen en te zorgen voor het stabiliseren, verbeteren en vernieuwen van de informatiehuishouding.

Inmiddels is het vijf jaar later en kan de balans worden opgemaakt. Ondanks alle scepsis over softwareontwikkeling in het domein van de overheid is er volgens de rapportage van een Review Board veel bereikt.

Zo was eind 2017 ongeveer driekwart van de gemaakte afspraken in het aanvalsprogramma gehaald, het aantal grote storingen gedaald (van ruim vierduizend in 2010 naar 358 in 2017), het ICT-landschap vereenvoudigd (van twaalfhonderd naar 370 applicaties) en de werkplekken en ondersteunende omgevingen (zoals bedrijfsvoeringsystemen voor facilitair management, financiën, personeelsadministratie, opleidingen, enz.) gestandaardiseerd. 

Er is in 2017 eveneens een onderzoek uitgevoerd door Gartner. 

De hoofdconclusie over de stand van zaken in relatie tot referentie organisaties world wide met betrekking tot de positie van IT: operationele en technische infrastructuur zijn marktconform. De bedrijfsvoering is ook marktconform en loopt in deze voorop.

De uitkomsten van dit onderzoek laten dus een gunstiger beeld zien. 

De twee sprekers bij het seminar zijn gepokt en gemazeld binnen de politieorganisatie en hebben leidinggegeven aan het Aanvalsprogramma. Zij zullen de actuele stand van zaken in hun domein weergeven en waar mogelijk gaan ze in op vragen.

 

Buiten het Aanvalsprogramma om werd MEOS (Mobiel Effectiever Op Straat) ontwikkeld, een app waarmee agenten op straat toegang hebben tot verschillende systemen en identiteitsbewijzen kunnen controleren. Stap voor stap worden hierin verschillende functies toegevoegd. Opvallend is dat de Review Board meldt dat de MEOS-app oorspronkelijk niet in de scope van het aanvalsplan stond.

Geïnteresseerden die zich vooraf een beeld willen vormen, kunnen de eindrapportage van de Review Board raadplegen, via de volgende link:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/11/16/eindverslag-review-board-aanvalsprogramma-iv-politie

 

Twee ervaren insiders vertellen ook welke nieuwe doelen nog worden nagestreefd in de grootste overheidsorganisatie van Nederland. De presentaties zullen worden verlevendigd met een aantal illustratieve beelden.

 

Het tweede deel van het seminar gaat over twee aanverwante onderwerpen. Er is een presentatie over de wijze waarop kennismanagement wordt vormgegeven met gebruikmaking van semantische zoekcriteria, zodat de gebruiker afhankelijk van zijn werkstatus wordt voorzien van passende content.

De laatste spreker zal een Engelstalige presentatie geven met de intrigerende titel: "Participatory Digital Urbanization; Developing digital urban solutions through bottom-based engagement and collaborative patterning."

 

Deze presentatie richt zich op:

1. Challenges with SmartCity projects

2. A short introduction to Pattern Languages

3. An approach using bottom-based participation

4. How bottom-up insights can be used to create minimal top-down structures

 

Het volledige programma ziet er als volgt uit:

 15.30      uur   Inloop en ontvangst

16.00      uur    Aanvalsplan IT, de resultaten in het ‘blauwe’ domein

          Ruud Staijen, Commissaris van Politie,  Programmamanager Nationale Politie;

 16.30      uur   Aanvalsplan IT, de resultaten in het bedrijfskundige domein

                     Bas van Tol, Commissaris van Politie,        Programmamanager Nationale Politie;

 Korte      pauze

17.15      uur   KomPol: Kennis op Maat Politie, Kennismanagement in het digitale domein

                                   Bert Hanning, Hoofdinspecteur van        Politie, Product Owner KomPol

 17.45 uur   Participatory Digital Urbanization

           Indranil Bhattacharya, Owner Product Foundry

18.15      uur     Borrel
18.45      uur     Buffet
19.30      uur   Afsluiting
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
AFCEA Seminar Donderdag 18 oktober 2018

Bezoek aan het nieuwe NAVO Hoofdkwartier in Brussel (programma volgt)(samen met NIDV, KIVI, VID, VOV)